Om
Spillelister
Registrer deg
Alle (9)Miljø og økologi (3)Internasjonal og interkulturell (1)Karriere og jobberedskap (5)

Nyeste muligheter

Følg interessene dine for å finne ut hva du vil gjøre og lære

Vent på innlasting …

Fremhevede ferdigheter

ESCO
#share through digital technologies
ESCO
#Design value
ESCO
#Be accountable
ESCO
#Guide action
ESCO
#Analyse the context
ESCO
#Be innovative
ESCO
#Define problems
ESCO
#Be curious and open
ESCO
#social entreprise
ESCO
#Think sustainably
ESCO
#Assess impact
ESCO
#Behave ethically
ESCO
#Recognise the value of ideas
ESCO
#entrepreneurship
ESCO
#Imagine
ESCO
#Identify, create and seize opportunities
ESCO
#Focus on challenges
ESCO
#Uncover needs
ESCO
#work for public inclusion
ESCO
#Share and protect ideas
ESCO
#create mock-ups
ESCO
#show entrepreneurial spirit
ESCO
#Develop ideas
ESCO
#Think strategically
ESCO
#Managing learning
ESCO
#joint test action group test
ESCO
#interpret maps
ESCO
#demonstrate curiosity
ESCO
#manage online content
ESCO
#read maps

Lærespilleliste

Fullfør opplæringsspilleliste og få digitale åpne merker

Vent på innlasting …

View organisers

Registrer deg som arrangør og promoter mulighetene dine på at Drobeta Turnu Severin city of learning

Vis alle arrangører Registrer deg som arrangør
Badgecraft driver denne plattformen og utvikler den sammen med ledende utdanningsorganisasjoner. EUs Erasmus Plus-program har delfinansiert utviklingen av den første versjonen av denne plattformen. Kontakt support@badgecraft.eu.
Plattform
Endre til annet språk:
Delfinansiert av EUs Erasmus Plus-program
HjemKartProsjekterSpillelister